Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Hoạt động ngành    
Thực hiện Luật quản lý thuế: Bước chuyển lớn nhất về thu NSNN
Mặc dù Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, song có thể nói, những bước chuẩn bị, thực hiện và những kết quả ban đầu cho thấy, đây là công việc lớn, quan trọng bậc nhất trong năm 2007 của các ngành thực hiện chức năng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Đây cũng là bước chuyển lớn nhất trong công tác thu NSNN, cũng như bản thân nội tại của các cơ quan hành thu (Thuế, Hải quan). Về mặt xã hội, Luật Quản lý thuế, cũng như các bước cải cách hành chính tương ứng, đã đem lại một sắc thái mới, tươi sáng, thực sự góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung. Chưa bao giờ, cộng đồng doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân nộp thuế lại có sự đồng thuận với các cơ quan thu thuế như hiện tại.

Những khởi động tiền đề
 
 
Sắp xếp lại bộ máy cơ quan quản lý thu thuế là những bước chuyển đầu tiên, mang tính cách mạng và không hề đơn giản. Một bộ máy hành thu với hàng vạn cán bộ, công chức đã thực sự “chuyển động”.
 
 
Đối với ngành Thuế đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chủ yếu theo chức năng quản lý thuế. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đã được hoàn thành ở cả ba cấp Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế từ trước ngày 1/7/2007, đảm bảo từ thời điểm này, bộ máy tổ chức mới đi vào vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Kết quả sắp xếp đã giảm được hàng nghìn đầu mối ở cơ quan Thuế các cấp, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, tổ, đội được quy định rõ ràng, không chống chŠo, trùng lắp. Đối với ngành Hải quan, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 4 quyết định bổ sung nhiệm vụ cho một số đơn vị của Tổng cục Hải quan liên quan để thực hiện chức năng hỗ trợ tuyên truyền pháp luật thuế thuế, pháp luật hải quan, chức năng thanh tra và cưỡng chế thuế. Đến nay, theo báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, tổ chức bộ máy sau khi bổ sung nhiệm vụ đã triển khai hoạt động tốt, cơ bản không có vướng mắc.
 
Cùng với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế và ngành Hải quan bố trí lại lực lượng công chức thuế để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật. Riêng ngành Thuế đã luân chuyển, luân phiên 16.371 cán bộ, trong đó có 4.817 là cán bộ lãnh đạo từ cấp Đội thuế trở lên. Đối với ngành Hải quan, việc tổ chức theo dõi quản lý nợ thuế đã được giao cho các cán bộ chuyên trách và thực hiện luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ từ nhiều năm.
 
Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế được coi là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai thực hiện. Ngay từ khi xây dựng Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của luật. Sau khi luật được thông qua, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế, ngành Hải quan đã mở một chiến dịch tuyên truyền với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp từ Trung ương đến địa phương. Các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp, cách thức để phổ biến Luật Quản lý thuế tới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp dân cư và đặc biệt là tới người nộp thuế. Nội dung tuyên truyền là sự cần thiết, mục tiêu của Luật Quản lý và những vấn đề trọng yếu của luật như: hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế, đăng ký mã số thuế; đối tượng kê khai, nộp thuế; thời hạn nộp tờ khai các loại thuế...
 
 
Những chuyển động tích cực từ cả hai phía
 
 
Những đánh giá ban đầu cho thấy, nhìn chung, sau một thời gian ngắn triển khai luật, ý thức của người nộp thuế trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tốt hơn. Các cơ sở kinh doanh mới được thành lập đều làm các thủ tục đăng ký thuế kịp thời, chỉ tính riêng 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10/2007) đã có 80.738 cơ sở đăng ký thuế mới 1.221 cơ sở kinh doanh xin đóng mã số thuế, do ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể, cũng đã được giải quyết kịp thời.
 
Theo số liệu tổng hợp 3 tháng đầu triển khai Luật Quản lý thuế, tổng số tờ khai chậm nộp của thuế GTGT và TTĐB giảm là 18% (trong khi các tháng trước khi triển khai luật có tỷ lệ trên 20%). Riêng đối với thuế GTGT đã có 25/64 Cục Thuế có tỷ lệ tờ khai chậm nộp ở mức dưới 10%; trong đó, có một số địa phương có tỷ lệ chậm nộp rất thấp như: Quảng Ninh 1%, Khánh Hoà 0,4%, TP. Hồ Chí Minh 4,7% (trong các tháng trước, tỷ lệ này đều ở mức trên 13%). Vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp tờ khai đã giảm hẳn so với trước ngày 1/7/2007 (riêng TP. Hồ Chí Minh số tiền phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp tờ khai giảm 70% so với trước).
 
Đối với thuế ở khâu xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp đã chủ động kê khai và kiểm tra việc kê khai thuế và đã khai bổ sung tăng thuế là 187 tờ khai và khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp là 299 tờ khai. Cơ quan Hải quan đã thực hiện  n định thuế đối với 7.027 tờ khai với số tiền thuế  n định 414 tỷ đồng, đã kiểm tra phát hiện 4.345 trường hợp vi phạm về thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
 
Về phía các cơ quan hành thu cũng có những bước chuyển mạnh mẽ. Cơ quan Quản lý thuế (nội địa) các cấp được tổ chức lại theo mô hình quản lý thuế chủ yếu theo chức năng; với một số chức năng chủ yếu: tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai và kế toán thuế; quản lý về nợ và xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra, thanh tra thuế. Thanh tra thuế đã dựa trên cơ sở thu thập thông tin và phân tích thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ và xác định rủi ro, phân loại doanh nghiệp để quyết định thanh tra từng trường hợp vi phạm pháp hoặc có rủi ro cao. Năm 2007, tổng số doanh nghiệp toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra và kiểm tra tăng khoảng 25% so với năm 2006 nhưng số thuế truy thu tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2006.
Tổng cục Thuế đã xây dựng bộ máy quản lý nợ, từ Tổng cục đến các Cục, Chi cục Thuế; đã phân tích được nguyên nhân và tình trạng nợ trong toàn ngành Thuế. Toàn ngành Thuế triển khai các biện pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm nợ cũ, giảm thiểu nợ mới phát sinh; thống nhất trong toàn ngành việc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, để thu hồi nợ. Tính đến hết 30/6/2007 tổng số nợ bao gồm nợ chờ xử lý, nợ được gia hạn, các khoản nợ không có khả năng thu, xin ý kiến xử lý... chiếm 3,6% trên tổng số thuế, tính đến thời điểm 30/9/2007 là 3,54% và ước dự tính đến 31/12/2006 chiếm 3,2% trên tổng số thuế thu NSNN. Cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đã phối hợp với Ngân hàng, Kho bạc, tổ chức tín dụng trích các khoản tiền thuế doanh nghiệp được hoàn và trích tiền gửi của doanh nghiệp để nộp trả nợ NSNN. Năm qua tổng số tiền đã trích nộp là 1.816 tỷ đồng.
 
Đối với ngành Hải quan qua thời gian đầu thực hiện, chuyển biến rõ nhất trong nội bộ ngành là bước đầu thay đổi nhận thức của công chức hải quan về mối quan hệ giữa thủ tục quản lý thuế với thủ tục hải quan: quản lý thuế là một khâu gắn liền, thống nhất với qui trình thực hiện thủ tục hải quan. Kết quả tác động đến người nộp thuế lớn nhất là hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, không gây ách tắc. Quyền của người nộp thuế được đề cao, phương thức quản lý thuế của cơ quan hải quan có sự thay đổi cơ bản.
 
Số liệu tính từ 16/6/2007 đến hết 15/9/2007 cho thấy: Đã tiến hành phúc tập 84% số tờ khai hải quan; số tiền đã ra quyết định truy thu 17,9 tỷ đồng; số tiền đã thu được là 12,16 tỷ đồng. Các Cục Hải quan đã tổ chức phúc tập đạt tỷ lệ cao, tính bình quân đạt 84% so với số hồ sơ phải phúc tập. Tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan là 188 cuộc, trong đó: kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 175 cuộc; tại trụ sở doanh nghiệp 13 cuộc. Tổng số đã phát hiện được 67 doanh nghiệp vi phạm với số tiền phải truy thu khoảng 24,8 tỷ đồng; số tiền đã truy thu khoảng 24,5 tỷ đồng.
 
Do làm tốt các công tác quản lý nợ nên công tác quản lý nợ ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Số lượt doanh nghiệp nợ thuế đã giảm 1284 lượt, so với 31/12/2006. Đến 30/9/2007, tổng số nợ thuế là 4.841 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế đối với nhập khẩu kinh doanh là 3.172 tỷ đồng, giảm 157 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2007 và giảm 183 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2006; nợ thuế của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ thanh lý là 1.669 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so tháng 6/2007 và giảm 162 tỷ đồng so với cuối 2006. Nợ thuế của các doanh nghiệp giải thể, không tìm thấy địa chỉ, thua lỗ, chây ỳ vẫn chiếm tỷ trọng lớn - khoảng 1.810 tỷ đồng, chiếm 57% tổng số nợ thuế đối với nhập khẩu kinh doanh (3.172 tỷ đồng).
 
TBTC 143

Các tin đã đưa
  Năm 2008, tiếp tục lộ trình xóa bao cấp giá
  Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
  Thu NSNN 2007: Đạt kết quả tốt
  Họp thường niên với các nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực tài chính công
  Điều chỉnh giá bán xăng và dầu các loại.
  Quyết tâm thực hiện bằng được mức tăng trưởng kinh tế 8,5% năm 2008
  Bộ Tài chính đề xuất lập quĩ bình ổn giá xăng
  Ngân sách nhà nước bị tác động mạnh
  Những dự án bị bỏ rơi
  Thắt chặt quản lý tài sản công
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo