Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Các tin khác    
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết
Để tăng cường công tác quản lý tài chính đối với hệ thống các Công ty xổ số kiến thiết, ngày 19 tháng 9 năm 2007, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký ban hành Thông tư số 112/2007/TT-BTC hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết.

Thông tư này thay thế Thông tư 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính, mức chi hoa hồng đại lý cho mỗi đại lý của từng loại hình xổ số tại từng thời điểm không vượt quá 15% doanh thu bán vé có thuế (theo quy định cũ là 13%). Quy định này áp dụng trong cả trường hợp Công ty XSKT làm đại lý tiêu thụ vé cho Công ty XSKT khác.
 
Thông tư này được áp dụng cho các Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) được tổ chức và hoạt động theo các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
Mức phí thanh toán cho đại lý được ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng không được vượt quá 0,2% trên tổng giá trị giải thưởng đại lý đã thanh toán theo ủy quyền. Đại lý được ủy quyền trả thưởng không được lấy bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng.
 
Thông tư đã đưa ra quy định mới về việc chi chống số đề lợi dụng XSKT để hoạt động. Cụ thể, mức chi tối đa cho 1 vụ án số đề bị đưa ra xét xử là 15 triệu đồng. Tổng mức chi chống số đề tối đa trong năm tài chính áp dụng cho các Công ty XSKT đang hoạt động kinh doanh trong khu vực miền Bắc và miền Trung không quá 1%, khu vực miền Nam không quá 0,5% tổng doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số (có thuế) hàng năm của công ty. Các Công ty XSKT chi hỗ trợ trực tiếp qua cơ quan công an thực hiện công tác điều tra, khám phá, thụ lý chính của vụ án số đề.
 
Tại Thông tư 112/2007/TT-BTC cũng đã nêu rõ, Công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện công khai tài chính hàng năm theo quy định; chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với Công ty XSKT trong việc chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này.
 


Các tin đã đưa
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo