Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Hoạt động ngành    
Hướng dẫn về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước tỉnh Vĩnh Long
Ngày 24/8/2011, Sở Tài chính - Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn liên ngành Số: 873/2011/HDLN-STC-SNV về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước tỉnh Vĩnh Long.

 

Hướng dẫn  này áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự; viên chức; hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước; Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;  Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, tổ dân phố ở phường, thị trấn; Luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, khi các học viên này tham gia vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo ở trong nước. Đối với đào tạo cán bộ chuyên sâu kỹ thuật có nhu cầu đào tạo sau đại học phải thuộc nguồn quy hoạch của tỉnh, các sở ngành tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và khối nội chính.

Theo đó, mức chi cho giảng viên, báo cáo viên được mời giảng, một buổi giảng được tính 5 tiết học, cụ thể: Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, và các chức danh tương đương 1.000.000 đồng/ buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sỹ khoa học 800.000đồng/ buổi; Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và PViện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính 600.000đồng/ buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên cao cấp và tương đương 500.000đồng/ buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên chính 450.000đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên, giảng viên, báo cáo viên cấp huyện, thành phố 300.000đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên cấp xã (nếu là Huyện ủy viên, Thành ủy viên thì hưởng như mức huyện, thành phố) 200.000đồng/buổi.
Việc hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học cụ thể:  Đối với cán bộ công chức được cử tham dự các lớp đào tạo dài hạn trên một năm tại các trường ngoài tỉnh:  Trường hợp cơ sở đào tạo chỉ thu học phí, không chi tiền hỗ trợ  một phần ăn, ở, sinh hoạt cho học viên theo quy định của Thông tư số 139/2010/TT-BTC thì cơ quan cử đi học hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tập trung học tại trường như sau:
 

                                                                                                           ĐVT: Đồng/ tháng

Khu vực
Mức chi
Nam
Nữ và người DT
a/ Học ở khu vực các tỉnh phía Bắc
1.100.000
1.200.000
b/ Học ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, Tây nguyên và các tỉnh miền Trung
900.000
1.000.000
c/ Học ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long
700.000
800.000
Đối với cán bộ, công chức được cử đi học các khoá học dài hạn có thời gian 01 năm trở lên tại các trường trong tỉnh: như Trường quân sự địa phương, Trường chính trị, Trường Cao đảng Kinh tế Tài chính, Trường Cao đẳng cộng đồng... ( trừ các lớp mở theo nhu cầu xã hội, lớp bổ túc văn hoá và các lớp học ban đêm ), được hỗ trợ tiền ăn cho những ngày thực học đối với cán bộ không hưởng lương là 50.000đ/người/ngày;  Đối với cán bộ có lương 20.000đ/người/ngày
Đối với cán bộ, công chức được cử đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn có thời gian toàn khoá dưới 01 năm được hỗ trợ tiền ăn, cho những ngày thực học như sau: Thời gian học từ 30 ngày trở xuống : Cán bộ có lương được thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành tại cơ quan, đơn vị cử đi học (cơ quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng không chi tiền ăn cho cán bộ có lương).                                                                                   
Cán bộ không hưởng lương được hỗ trợ :50.000đ/người/ ngày cho các lớp do cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức.
Thời gian học từ 30 ngày đến 01 năm: đối với học ngoài tỉnh thì được hỗ trợ tiền ăn như trên; đối với học trong tỉnh được hỗ trợ tiền ăn cho những ngày thực học là 50.000đ/người/ngày đối với cán bộ không lương, 30.000đ/người/ngày đối với cán bộ có hưởng lương.
 Hỗ trợ tiền nghỉ: trong thời gian tập trung học tập, cán bộ công chức được thanh toán tiền ở ký túc xá theo phiếu thu của nhà trường. Trường hợp ký túc xá không đủ chỗ bố trí cho học viên ở, (có xác nhận của nhà trường) thì được thanh toán tiền nghỉ trọ tương đương mức thu ký túc xá của nhà trường.
Trợ cấp tiền nghiên cứu thực tế, tiền biên tập luận văn tốt nghiệp cho đối với cán bộ, công chức đi học đại học chuyên môn, đại học chính trị và đại học hành chính được hỗ trợ tiền nghiên cứu thực tế, biên tập luận văn tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp 3.500.000đồng.
Đối với cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch nguồn của tỉnh, CBCC được cơ quan cử đi học thông qua sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II) , ngoài các chế độ được hưởng theo quy định còn được hỗ trợ khoản tiền nghiên cứu thực tế, chi phí làm luận văn tốt nghiệp như sau: Thạc sĩ (đ/người/sau khi tốt nghiệp) 35.000.000đồng; Tiến sĩ (đ/người/sau khi tốt nghiệp) 50.000.000đồng; Chuyên khoa I (đ/người/sau khi tốt nghiệp)30.000.000 đồng; Chuyên khoa II (đ/người/sau khi tốt nghiệp) 40.000.000đồng.
Các trường hợp cá nhân tự đi học sau đại học, tự lo chi phí học tập phải đảm bảo các điều kiện: Được thủ trưởng quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (có quyết định); Học sau đại học đúng ngành nghề, vị trí công tác; Sau khi tốt nghiệp phải phục vụ cho đơn vị công tác ít nhất 5 năm (phải có bản cam kết với thủ trưởng quản lý trực tiếp). Nếu đảm bảo đủ 3 điều kiện trên thì được hưởng 50% tiền hỗ trợ sau khi tốt nghiệp quy định tại điểm b mục 3 phần III của Phụ lục này, sau khi tốt nghiệp.
Trợ cấp khác: Cán bộ, công chức đi học được hỗ trợ tiền tàu xe theo đối tượng và phương tiện quy định theo số lần thanh toán như sau: Học dài hạn: được thanh toán tiền tàu, xe trong dịp nghỉ tết, nghỉ hè (02 lần/01 năm). Học ngắn hạn: chỉ thanh toán tiền tàu xe lượt đi và về.
Học ở các tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh trở vào: Học dài hạn hoặc ngắn hạn được thanh toán tiền tàu xe vào các dịp: nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ 2/9, 30/4, 1/5 (04 lần/01 năm) và lượt đi, lượt về của khóa học nếu không trùng với thời gian đi, về các đợt nghỉ lễ, tết nêu trên; Học tại chức được thanh toán tiền tàu xe cho chuyến đi và về của mỗi đợt học theo giấy báo nhập học của nhà trường; Học ở các trường trong tỉnh: các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập cho cán bộ công chức được cử đi học (một lượt đi và về của mỗi đợt học, nghỉ lễ, tết). Học phí, lệ phí thi tuyển, thi cuối khóa được thanh toán theo biên lai của nhà trường; Chi phí ôn thi đầu vào: được thanh toán theo phiếu thu của nhà trường (nếu được trúng tuyển); Được thanh toán tiền tài liệu học tập theo chương trình chính khóa có phiếu thu của nhà trường, không thanh toán tiền tài liệu phục vụ cho việc tham khảo của học viên.
Hướng dẫn này thực hiện kể từ ngày 11/08/2011.
                                                      Nguồn: 873/2011/HDLN-STC-SNV

 


Các tin đã đưa
  Cán bộ pháp chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề
  Cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% tiền lương
  Công bố danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
  Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán Mục lục ngân sách một số khoản chi ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù.
  Bộ Tài chính: Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất
  Gia hạn thuế TNDN 1 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2011
  Cục Thuế Vĩnh Long: Với công tác triển khai hướng dẫn các tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC
  Một số nội dung mới tại thông tư 153/2010/TT-BTC về loại hoá đơn và hình thức in hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
  Đề cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc tạo hoá đơn.
  Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo